FHU INSTAL PLUS
ul. 1 Maja 13a
44-340 Godów
tel. 032 725 72 79
tel. fax: 032 47 66 141
8014126432
3375335556
- DZIA£ OGRÓD

Krzy¿ok - Technika Grzewcza - Godów - krzyzok.com.pl Godów - krzyzok.com.pl Krzy¿ok - krzyzok.com.pl

Pe³en asortyment najlepszych urz±dzeñ, polskich i zagranicznych producentów

Profesjonalnie wykonujemy us³ugi remontowo - monta¿owe.

Sprawd¼ nasze najnowsze promocje na oferowane produkty
i us³ugi. cuboid